För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Presidium, talmanskonferens, förstärkta talmanskonferens

Presidium

Ärkebiskopen är ordförande för kyrkomötet. Kyrkomötet utser också två vice ordförande för varje mandatperiod.

 • Ordförande: Tapio Luoma
 • Första vice ordförande: Seija Kuikka
 • Andra vice ordförande: Johannes Leppänen

Talmanskonferensen

Talmanskonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande samt utskottens och elektorernas ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Talmanskonferensen har i uppgift att:

 • ge kyrkomötet förslag till om sammanträdesorten, sammanträdestidpunkten och annat som gäller kyrkomötets arbete, om till vilket utskott ärenden ska remitteras för beredning och vilket utskott som ska ge sitt utlåtande i ärendet och om tillsättande av extra utskott
 • ge anvisningar om arbetsarrangemangen på kyrkomötet och om utskottens verksamhetsområden och utskottsarbetet.

Talmanskonferensen kan ge anvisningar om hur ombuden ska be om ordet och komma med inlägg. Talmanskonferensen kan då i samband med ett visst ärende rekommendera att man vid behandlingen av ärendet i plenum iakttar så kallad försnabbad behandling, vilket innebär att inläggen är till exempel högst fem minuter långa.

 • Ordförande: Tapio Luoma
 • Vice ordförande: Seija Kuikka och Johannes Leppänen
 • Övriga medlemmar: Anna-Mari Kaskinen, Matti Repo, Antti Savela, Simo Peura, Tapio Tähtinen, Katri Korolainen, Johanna Korhonen, Markku Orsila, Johannes Leppänen
 • Sekreterare: Katri Kuuskoski

Förstärkta talmanskonferensen

Förstärkta talmanskonferensen ska på begäran ge ett utlåtande om huruvida ett förslag måste avgöras med kvalificerad majoritet eller inte.

Förstärkta talmanskonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande, utskottens ordförande och om utskottets ordförande är en biskop en lekman som utskottet utser inom sig, ordförande för elektorerna, stiftsbiskoparna och fältbiskopen.

Ärkebiskopen är ordförande, kyrkomötets båda vice ordförande är vice ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

 • Ordförande: Tapio Luoma
 • Vice ordförande: Seija Kuikka och Johannes Leppänen
 • Övriga medlemmar: Seppo Häkkinen, Jari Jolkkonen, Kaarlo Kalliala, Anna-Mari Kaskinen, Johanna Korhonen, Katri Korolainen, Teemu Laajasalo, Johannes Leppänen, Johanna Lumijärvi, Markku Orsila, Simo Peura, Matti Repo, Samuel Salmi, Antti Savela, Pekka Särkiö, Tapio Tähtinen, Björn Vikström, Eevi Väistö
 • Sekreterare: Katri Kuuskoski

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga