För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kulturarvsarbete

Kulturarvsarbete hör till varje församlings vardag. Med kulturarvsarbete avses

•    skötsel och underhåll av kyrkliga byggnader, reparationer, konservering och restaurering

•    ändamålsenlig och korrekt användning och skötsel av församlingens värdeföremål och annat lösöre

•    bevarande av begravningsplatsernas kulturella värde

•    sammanställning av kostnaderna för vård av kulturarvet (sedan 2007)

Läs mera under församlingarnas byggnadsärenden.

Med hjälp av en uppdaterad inventarieförteckning kan församlingen administrera sin egen samling värdefulla föremål.

Läs mera om Inventering

Läs mera om Konservering

Läs mera om vård av föremål i publikationen Hantering av församlingens värdeföremål.

Läs mera om begravningsplatser

Läs mera om Sammanställning av kostnaderna för vård av kulturarvet

Kulturarvet knyter generationerna till varandra. Det stärker den lokala identiteten och lyfter samtidigt fram församlingens betydelse i lokalsamhället.

Strukturförändringen i församlingarna har sin inverkan på underhållet av kulturegendomen. När flera församlingar går ihop till en stor församling, är det viktigt att sörja för att varje kyrka och kyrklig byggnad är inventerad och fotograferad. På det sättet sparas kunskap om föremål och inredning i deras riktiga omgivning, trots att förvaltningen förändras.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga