För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Barnkonsekvensanalys

barn har rättigheter

Varför

Att försvara de mänskliga rättigheterna och människovärdet vilar på kristen grund. Särskilt viktigt är det att se till barns och ungas rättigheter och välbefinnande, eftersom de inte har samma möjligheter att påverka som vuxna.

Barnkonsekvensanalysen (BKA) ger ett verktyg som underlättar arbetet. När man på förhand uppskattar vilka följder besluten har fullgörs kyrkans grundläggande uppgift bättre även i förvaltningen. Det främjar barns och ungas delaktighet och stärker kyrkan som gemenskap.

Vem?

Barnkonsekvensanalysen ingår i det dagliga beslutsfattandet, liksom analysen av konsekvenser för miljön och ekonomin. Analysen ska utföras av den som bereder beslutet. I praktiken kan många olika parter delta. Det väsentliga är att BKA ska vara gjord innan de slutliga besluten fattas. Ansvaret för besluten ligger alltid hos de vuxna. När barn och unga får möjlighet att påverka i frågor som gäller dem själva stärks deras livsfärdigheter. Vuxna ska därför se till att också barn och unga får delta i beslutsfattandet. Det stärker demokratin i kyrkan.

Hur?

Innan beslutet fattas ska eventuella konsekvenser för barn och unga förutses och bedömas. Det finns olika metoder man kan ta hjälp av. Det centrala är att skaffa information om sådant som är viktigt för barns och ungas välbefinnande. Information får man bland annat ur statistik och av dem som känner barnens och de ungas liv väl. Det lönar sig också att fråga barnen och de unga själva. Att samla information ökar interaktionen och kontakten mellan de anställda, de förtroendevalda och församlingsmedlemmarna.

bkalogo

Material och mer info:

Broschyr om barnkonsekvensanalys

Anvisningar för barnkonsekvensanalys


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga