För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

”Ett stort under” - Plan för konfirmandarbetet 2017

Konfirmand 2017

Biskopsmötet godkände 5.4.2017 den nya planen för konfirmandarbetet. Senast 1.10.2018 ska församlingarnas konfirmandarbete utgå från Ett stort under.

Ett stort under  - Plan för konfirmandarbetet 2017

Planen kan beställas från tryckeriet Granos Kopistore till priset av postkostnaderna.

”Ett stort under” har under flera års tid utarbetats tillsammans med unga och anställda i olika delar av Finland. Planen har som underrubrik: att leva inför Guds ansikte. Den bygger vidare på den förra planen från år 2001 Livet-tron-bönen och betonar ännu tydligare att konfirmandundervisningen ska utgå från de unga.

Författarna till  ”Ett stort under”  presenterar planen på följande sätt:
”Den här planen för konfirmandarbetet återspeglar en holistisk kristen människosyn och en bred och mångsidig syn på lärande. Människans liv, tron och bönen ses som en helhet, som tillsammans formar livet som kristen. Andligheten i konfirmandarbetet betonas mer än tidigare. I synnerhet utökas nattvardsfostran: under konfirmandundervisningen lär de unga sig att sköta sitt andliga liv genom att regelbundet delta i nattvarden.

Konfirmandernas deltagande i församlingens verksamhet stärks genom praktiska erfarenheter av församlingslivet. Vi satsar i större omfattning än tidigare på att de unga ska uppfatta församlingen som en andlig gemenskap och förstå att medlemskapet i kyrkan kan betyda olika saker för olika människor.  Konfirmationen utformas allt mer som en gemensam fest för de unga, familjerna och församlingen. Dessutom betonas att konfirmandarbetet är framtidsorienterat, både gällande den ungas liv och kyrkans liv. Planen för konfirmandarbetet är alltså inte en egentlig läroplan, utan den vill stöda de ungas utveckling på alla områden”.

Den nya planen för konfirmandarbetet ligger i linje med riktlinjerna för hjälpledarverksamheten, Underbara hjälpledare (pdf). Konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten är starkt förknippade med varandra.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga