För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium består av de tjänsteinnehavare som sköter ecklesiastikrådstjänsterna. Kanslichefen är ordförande. Ämbetskollegiet har i reglementet getts befogenheter att avgöra ärenden som inte anses vara nödvändiga att ta upp i plenum. Ämbetskollegiet håller möten regelbundet varje torsdag.

Ämbetskollegiets sammansättning

Kanslichef Pekka Huokuna, ordförande
Ecklesiastikråd Leena Rantanen (ekonomiavdelningen)
Ecklesiastikråd Pirjo Pihlaja (förvaltningsavdelningen)
Ecklesiastikråd Kimmo Kääriäinen (utrikesavdelningen)
Ecklesiastikråd Anna Kaarina Piepponen (arbetsmarknadsavdelningen)
Tf. ecklesiastikråd Aulikki Mäkinen (verksamhetsavdelningen)

Sekreterare: förvaltningschef Asta Virtaniemi, tfn 050 3188 608,
e-post: asta.virtaniemi(AT)evl.fi

Närvarorätt: kommunikationsdirektör Tuomo Pesonen


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga