För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2017

Cirkulär 11/2017

  1. Avtal om grupplivförsäkring 2018
  2. Vaccineringar i sjukhussjälavården

Cirkulär A10/2017

  1. Förtroendemannautbildning
  2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning

Cirkulär A9/2017

  1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2018
  2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2018

Cirkulär A8/2017

Anvisningar för tillsättande av samarbetskommission och val av arbetarskyddsfullmäktige

Cirkulär A7/2017

Ändringar i kyrkolagen: tjänsteinnehavares avgångsålder, dröjsmålsränta i tjänsteförhållanden och tjänsteinnehavares rätt att söka ändring i ärenden som gäller tjänsteförhållandet

Cirkulär A6/2017

Tilläggsanvisningar för arbetsgivare om skyldighet att ordna utbildning eller träning enligt arbetsavtalslagen och företagshälsovård enligt lagen om företagshälsovård

Cirkulär A5/2017

Tillämpning av kyrkans samarbetsavtal och förtroendemannaavtal

Cirkulär A4/2017

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda sysselsättningsfrämjande utbildning och ordna företagshälsovård för uppsagda arbetstagare (RP 211/2016 rd)

Cirkulär A3/2017

Prövotiden för anställda i arbetsavtalsförhållande blir längre, skyldigheten att återanställa en uppsagd arbetstagare förkortas och en långtidsarbetslös kan anställas för viss tid

Cirkulär A2/2017

Avtal om grupplivförsäkring 2017

Cirkulär A1/2017

Förlängning av arbetstiden fr.o.m. 1.2.2017


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga