För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Mediekommunikation ger synlighet

postilaatikotNär vi talar om medierna här avser vi i första hand traditionella medier, alltså de som har en redaktion. De är dagstidningar och tidskrifter på print och deras webbutgåva, och radio och tv.

Idag är också sociala medier ett viktigt kommunikationsverktyg, i dem producerar både organisationer och användare innehåll. Kyrkan är en av de organisationer inom offentliga sektorn som är föregångare med de mest interaktiva tjänsterna som möjliggör gemenskap på webben.

Båda drar nytta av samarbetet

Ur organisationskommunikationens synvinkel har medierna en dubbelroll. Kyrkan och församlingarna strävar efter att nå sina medlemmar och dem som är intresserade av kyrkan via medierna. Medierna är också en viktig intressegrupp som har sina egna förväntningar på samarbetet.

Medvetenheten om det arbete som kyrkan och församlingarna gör och deras evenemang sprids idag allt mer med hjälp av medierna.

Att kyrkan når över nyhetströskeln och synligheten i medierna för kyrkan närmare människorna. Målet med kyrklig mediekommunikation är att underlätta journalisternas arbete.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga