För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Centralfondsavgifter

Församlingarnas avgifter till kyrkans centralfond

Församlingarna betalar avgifter till kyrkans centralfond som beräknas på kyrkoskatteintäkterna. Avgifterna består av en 6,5 procents centralfondsavgift för finansiering av kyrkans gemensamma verksamhet och en 5,0 procents pensionsfondsavgift för att utöka pensionsfonden. Avgifterna baserar sig på kyrkolagen och ett årligt beslut av kyrkomötet. (28.9.2019)

Avgifterna 2019

Kyrkomötet beslutade X.11.2018 att

1. Grundavgiften är 6,5 procent på den kalkylerade kyrkoskatt som debiterats för 2017. Den kalkylerade kyrkoskatten år 2017 får man genom att dividera församlingens kyrkoskatteintäkter för år 2017 med inkomstskattesatsen samma år. Tilläggsavgift (KL 22 kap. 8 § 3 punkten) tas inte ut.

2. pensionsfondsavgiften år 2019 är 5,0 procent av den kyrkoskatt som debiterats för 2017.

KKR/KCF och KER/KPF maksut/avgift 2019


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga