För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Pensionsfonden tryggar pensioner


Syftet med kyrkans pensionsfond är att trygga utbetalningen av pensioner till kyrkans anställda samt att stabilisera utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter i framtiden.

Kyrkans pensionsfond är en placeringsorganisation som samlar sina medel från pensionsavgifter och placeringsverksamhetens avkastning.

Pensionsfondens allokering 30.6.2017:

 Aktieplaceringar  599 milj. euro
 40,6 %
 Ränteplaceringar  527 milj. euro
 35,8 %
 Övriga placeringar
 348 milj. euro
 23,6 %
 SAMMANLAGT  1474 milj. euro
 100 %


Placeringarnas avkastning 1.1.-30.6.2017 var +5,5 %.

Läs pensionsfondens Nyhetsbrev 1/2017 här!

Mera information:

Kyrkans pensionsfonds klimatförändringsstrategi

Direktionens verksamhetsberättelse 2016

Pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet 2016

Pensionsfondens anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhetRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga